• Timo Luostari / EKT Steel Baron testi
  Timo Luostari / EKT Steel Baron testi
   
 • Timo Luostari / EKT Excalibur FR Steel Block testi
  Timo Luostari / EKT Excalibur FR Steel Block testi
   
 • TuomasR: Mystery train
  TuomasR: Mystery train
   
 • TuomasR: Warmoth-GFS-EKT tele
  TuomasR: Warmoth-GFS-EKT tele
   
 • TuomasR: EKT Chameleon hardtail strat
  TuomasR: EKT Chameleon hardtail strat
   
 • CS/EKT/PRINCETON/MOJO
  CS/EKT/PRINCETON/MOJO
   
 • Jukka testaa uutta Warmoth/GuitarFetish/EKT telecasteria.
  Jukka testaa uutta Warmoth/GuitarFetish/EKT telecasteria.
   
 • Kai Korteila plays
  Kai Korteila plays "Song For George" with KITARAKUU Kleincaster equipped with EKT/KLEIN pickups
   
 • Kai Korteila plays his tune
  Kai Korteila plays his tune "Thought Of Eternal Love" with PRS CE24 w/ EKT trem block
   
 
 
 

 

 
 

©2022 Erikoistuote Syvänen - MMD Networks Oy